Bedrijfsfotografie Dakdekkers

Bedrijfsfoto van dakdekker, die in Rotterdam onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een dak met behulp van een bladblazer. Dynamisch perspectief.